prevezieme Váš nábytok
pomôžeme pri sťahovaní, vynosenie nábytku
vypratávanie, odvoz odpadu