v prípade problémov s PC Vám zašleme nášho IT experta
tvorba domácich WIFI sietí a ich zabezpečenie
inštalácie operačných systémov, programového vybavenia, tlačiarní, scanerov a pod.
inštalácia súčasti pre používanie elektronikého podpisu (občiansky preukaz) a aplikácií pre kumunikáciu s daňovým úradom (eDane)
inštalácia súčastí pre tvorbu .pdf súborov z vašich faktúr a iných dokumentov a ich elektronické podpisovanie
poradenstvo