maľovanie, stierkovanie, vysprávky
všetky murárske práce
domácnosti
kancelárie
prípadne čokoľvek iné